Văn hóa - Xã hội

Vị Xuyên tập huấn tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình cuối năm 2021

01/09/2021 15:24 60 lượt xem

Ngày 01/9, huyện Vị Xuyên tổ chức Hội nghị tập huấn tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình cuối năm 2021. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Thị Phượng – PCT UBND huyện; Lãnh đạo sở LĐTB&XH; Lãnh đạo sở Y tế; Lãnh đạo và điều tra viên các xã, thị trấn.

Vị Xuyên tập huấn tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình cuối năm 2021
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.

     Tại Hội nghị tập huấn, lãnh đạo sở Lao động - Thương binh & Xã hội hướng dẫn về phương pháp lập danh sách hộ cần khảo sát; Cách ghi phiếu chấm điểm hộ gia đình, phiếu thu thập thông tin chung về hộ nghèo, cận nghèo; Xác định thu nhập của hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình; Hướng dẫn cách tổ chức họp dân thông qua kết quả rà soát và cách thức tổng hợp số liệu vào các biểu mẫu tổng hợp…

     Qua hội nghị tập huấn,  nhằm giúp cho các đồng chí trong Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo các cấp, các điều tra viên nắm vững những thông tin, cũng như những quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm tại cấp xã, để xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến cuối năm 2021. Đồng thời, xác định được hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình để làm căn cứ xây dựng, thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội giai đoạn 2022 – 2025, góp phần đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn huyện ./.

Thu Liễu

Tin khác