Thông tin tuyên truyền

Vị Xuyên thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện

30/12/2021 09:09 31 lượt xem

Trong năm qua, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Vị Xuyên đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần đảm bảo lượng máu phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân, từng bước nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Vị Xuyên thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện
Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Vị Xuyên được duy trì hàng năm.

     Để phong trào có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, các cấp Hội thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các cấp các ngành đoàn thể các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương, tuyên truyền về mục đích ý nghĩa giá trị nhân văn của công tác hiến máu tình nguyện và cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Trong đó công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như qua phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị, các buổi nói chuyện chuyên đề, phát tờ rơi, nói chuyện tại Câu lạc bộ“ Ngân hàng máu sống”. Đồng thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc trong phong trào hiến máu nhân đạo được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phong trào hiến máu tình nguyện của huyện ngày càng phát triển rộng khắp, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Năm 2021, công tác vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện tiếp tục thu được nhiều kết quả tích cực, toàn huyện đã có trên 1.000 người đăng ký tham gia hiến máu và thu được 429 đơn vị máu. Trong cuộc cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã có 83 địa chỉ được duy trì nhận trợ giúp, giá trị là 356 triệu đồng.

     Để tiếp tục làm tốt công tác hiến máu tình nguyện năm 2022, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện tiếp tục triển khai tuyên truyền vận động HMTN theo chương trình của tỉnh hội và của BCĐ vận động HMTN huyện đã triển khai. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phong trào HMTN đến nhân dân. Đồng thời, xây dựng, phát triển thêm thành viên tham gia câu lạc bộ, tăng cường xây dựng lực lượng tình nguyện viên hiến máu và vận động hiến máu trên địa bàn./.

Vi Khiết

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập