Thông tin tuyên truyền

Vị Xuyên tích cực đẩy mạnh thực hiện xoá bỏ hủ tục lạc hậu

23/03/2023 09:39 182 lượt xem

          Nhận thức được tầm quan trọng của việc tuyên truyền và nâng cao nhận thức, góp phần đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số. Thời gian qua, các cấp, các ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đẩy lùi các hủ tục lạc hậu và đạt được những kết quả tích cực.

Vị Xuyên tích cực đẩy mạnh thực hiện xoá bỏ hủ tục lạc hậu
Tuyên truyền xoá bỏ hủ tục lạc hậu trong các trường học bằng hình thức sân khấu hoá.

          Thời gian qua, cấp uỷ chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc triển khai Chỉ thị 09 và Nghị quyết 27 của BCH Đảng bộ Tỉnh đến toàn cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong toàn huyện. Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở phân công các thành viên tiếp tục bám sát địa bàn các cơ sở, thôn, tổ dân phố vận động nhân dân thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; đồng thời tiếp tục rà soát, đăng ký các nội dung thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu trong nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: lồng ghép tuyên truyền tại các cuộc họp, tuyên truyền bằng loa di động tại các phiên chợ, truyền thanh, hội thi… Trong đó tổ chức 39 buổi tuyên truyền, thu hút 2080 lượt người; tổ chức 06 Hội nghị cấp xã/215 người tham gia bàn các giải pháp tiếp tục xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong nhân dân; tuyên truyền bằng loa di động 24 buổi tại các phiên chợ; tổ chức 01 Hội thi tuyên truyền xóa bỏ hủ tục lạc hậu, phòng chống tảo hôn tại xã Thanh Thủy, thu hút trên 300 lượt người, ra mắt mô hình “dòng họ Vương” dân tộc Tày thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh tại xã Ngọc Minh. Trong tháng 3, việc tổ chức đám cưới, đám tang của các dân tộc đã từng bước thực hiện theo nếp sống văn minh, phù hợp với đời sống kinh tế của từng gia đình và thực hiện đúng theo quy ước, hương ước của địa phương. Đồng thời, tổ chức 74 buổi vệ sinh thôn, xóm, công trình công cộng, thu hút trên 3.500 người tham gia; vận động nhân dân tu sửa 250m đường liên thôn,… chào mừng Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028; Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2023- 2028. 

           Trong tháng 4/2023, Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TU, Nghị quyết số 27-NQ/TU của BCH Đảng bộ Tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc cưới, việc tang và trong sinh hoạt đời sống, đặc biệt là tình trạng tảo hôn và sinh con thứ ba trở lên trên địa bàn huyện. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục phát huy có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hội thi trên địa bàn các xã, thị trấn tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân./.

Vi Khiết

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập