Thông tin tuyên truyền

Vị Xuyên tích cực thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

16/05/2024 08:28 78 lượt xem

              Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Vị Xuyên đã có nhiều chuyển biến tích cực; góp phần nâng cao nhận thức pháp luật đối với nhân dân, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết trong nhân dân.

Vị Xuyên tích cực thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Tuyên truyền phổ biến GDPL bằng hình thức sân khấu hoá thông qua các tiểu phẩm.

               Trong 06 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai đúng trọng tâm, trọng điểm, tham mưu ban hành kịp thời các văn bản triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện. Nội dung bám sát tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị - xã hội địa phương, trong đó đã tổ chức được 36 buổi/6.298 lượt người tham gia; phát hành trên 6.200 tờ rơi, tờ gấp, pa nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu.... Đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật được sửa đổi mới ban hành, với nhiều hình thức phong phú, phù hợp như tuyên truyền bằng miệng; Sân khấu hoá; các Hội nghị quân dân chính xã, thị trấn; qua hoạt động truy tố xét xử; tư vấn pháp luật; qua các buổi chợ phiên; sinh hoạt ngoại khóa trong nhà trường; biên soạn; băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích; các loại tờ rơi, tờ gấp, tài liệu hỏi đáp về pháp luật; các phương tiện thông tin đại chúng… thu hút được đông đảo người dân tham gia hưởng ứng. Bên cạnh đó, công tác xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại các cơ quan đơn vị và các xã, thị trấn được kiểm tra, rà soát thường xuyên; số sách và các văn bản pháp luật trên địa bàn toàn huyện có 9.840 đầu sách. Trong đó, số lượng sách của tủ sách pháp luật cấp huyện là 697 đầu sách; số lượng sách của tủ sách pháp luật cấp xã, thị trấn là 9.143 đầu sách, số tủ sách pháp luật được đã được đặt tại 21 xã có Bưu điện - Văn hóa xã.

             Công tác kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL và đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở được quan tâm, củng cố thường xuyên. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được các cấp, các ngành chú trọng; hình thức PBGDPL phong phú, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân. Đội ngũ làm công tác tuyên truyền pháp luật và hòa giải ở cơ sở luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, nhận thức về pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện. Trên địa bàn hiện có 261 thôn tổ dân phố với 261 tổ hòa giải; có 1.401 hòa giải viên, trong đó đã tiếp nhận và giải quyết được: 37 vụ (trong đó lĩnh vực về đất đai hòa giải thành công được 28 vụ, không thành 03 vụ; lĩnh vực khác hòa giải không thành được 06 vụ).

            Công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Vị Xuyên đã từng bước nâng cao nhận thức hiểu biết về pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn, giúp người dân hiểu rõ và tuân thủ các quy định pháp luật, góp phần vào việc giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Vi Khiết

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập