Thông tin tuyên truyền

Vị Xuyên tích cực thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu

29/08/2023 09:05 157 lượt xem

     Thực hiện Chỉ thị 09 của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết 27 của BCH Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo từ huyện đến cơ sở đã quyết liệt vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Vị Xuyên tích cực thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu
Tuyên truyền xóa bỏ hủ tục lạc hậu qua hình thức sân khấu hóa tại xã Bạch Ngọc.

    Trong tháng 8/2023, Ban Chỉ đạo 24/24 xã, thị trấn đã tổ chức kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia Ban Chỉ đạo; phân công các thành viên tiếp tục bám sát địa bàn các thôn, tổ dân phố, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, phát huy hiệu quả vận động nhân dân thực hiện xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: lồng ghép tuyên truyền tại các cuộc họp, tuyên truyền bằng loa di động tại các phiên chợ, loa phát thanh, hội thi... Kết quả, trong tháng 8, toàn huyện đã tổ chức 3 hội nghị, 55 buổi tuyên truyền thu hút trên 1.800 lượt người tham gia. Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức 115 cuộc họp tại các thôn, tổ dân phố, thu hút trên 5.000 lượt người; tiến hành kiểm tra, giám sát 35 cuộc tại các thôn, tổ dân phố.

    Kết quả, trong tháng 8 đã có 38 cặp kết hôn, việc tổ chức đám cưới của các dân tộc đã từng bước thực hiện theo nếp sống văn minh, phù hợp với đời sống kinh tế của từng gia đình và thực hiện đúng theo quy ước, hương ước của địa phương. Vận động hoãn hôn thành công 01 trường hợp dân tộc Mông tại xã Lao Chải. Trong tháng, có 45/46 đám tang tổ chức không quá 48 tiếng; 36/46 đám tang không giết mổ trâu, bò; nhân dân đã dần thay đổi hình thức phúng viếng, đi lễ, trả lễ. Trong đời sống sinh hoạt, các hội viên và nhân dân đã chung tay vệ sinh môi trường; tổ chức việc thu gom rác thải, xử lý chất thải; vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động, vật liệu thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với cải tạo vườn tạp...

    Trong tháng 9, Ban Chỉ đạo huyện Vị Xuyên sẽ tổ chức Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá kết quả triển khai thực Chỉ thị số 09-CT/TU, Nghị quyết số 27-NQ/TU và các Kết luận của Tỉnh ủy, Huyện ủy về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm 2023. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục phát huy có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức sân khấu hóa các hoạt động tuyên truyền trên địa bàn các xã, thị trấn. Ban Chỉ đạo từ huyện đến các cơ sở tăng cường công tác nắm bắt địa bàn cơ sở được phân công phụ trách, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở, các thôn, bản trong việc tổ chức cho nhân dân thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh./.

Ngọc Thơ

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập