xã Minh Tân

xã Minh Tân

27/08/2014 07:00 189 lượt xem

Danh sách lãnh đạo xã Minh Tân

Bí thư Đảng ủy
Đồng chí: Mã Đức Chiến 
Sđt: 0847.001.725
mvchien.xlinhho@hagiang.gov.vn

Chủ tịch UBND
Đồng chí: Lệnh Hồng Sơn
Sđt: 0837.641.588
0875.571.257
 
  

 


Tin khác