xã Tùng Bá

xã Tùng Bá

27/08/2014 07:00 165 lượt xem

Danh sách lãnh đạo xã Tùng Bá

Bí thư Đảng ủy
Đồng chí: Hoàng Trung Tá
Sdt: 0913.625.878
Mail: htta.gov.vn

Chủ tịch UBND
đồng chí: Trần Ngọc Lanh
sđt: 0916.144.116
 

Tin khác