Văn hóa - Xã hội

Xã Việt Lâm thi tuyên truyền viên giỏi năm 2021

27/08/2021 09:16 76 lượt xem

          Ngày 26/8, Đảng ủy xã Việt Lâm tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi” năm 2021. Tham gia hội thi có 14 thí sinh là đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở.

Xã Việt Lâm thi tuyên truyền viên giỏi năm 2021
Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh tham gia hội thi.

         Lần lượt mỗi thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: Soạn đề cương, thuyết trình và phần trả lời câu hỏi kiến thức, kỹ năng của tuyên truyền viên về nội dung tuyên truyền nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.  Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tạo sự chuyển biến tích cực về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, tạo điều kiện để đội ngũ tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng, tuyển chọn, công nhận, biểu dương những tuyên truyền viên tiêu biểu.  Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải cho những thí sinh xuất sắc nhất.

Vi Quyền

Tin khác