Đẩy mạnh học tập và Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa "hồng" vừa "chuyên"

25/10/2021 07:29 237 lượt xem

        Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng Đảng và chính quyền. Người khẳng định: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, huyện Vị Xuyên chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ phát triển về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa
Cán bộ Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính công huyện Vị Xuyên luôn vì dân phục vụ.

        Là một trong những địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế của huyện, Đảng bộ xã Linh Hồ luôn đổi mới phương pháp lãnh đạo, phát huy dân chủ, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong phát triển KT – XH, đặc biệt là triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Sau gần 1 năm thực hiện Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, giảm nghèo bền vững, toàn xã có 25 hộ thực hiện với diện tích trên 14.200 m2. Các chương trình về liên kết phát triển sản xuất, trồng cây vụ Đông, làm nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo đều được nhân dân tích cực hưởng ứng. Có được thành quả ấy là nhờ sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ xã. Bí thư Đảng ủy xã Linh Hồ Nguyễn Xuân Hải nhấn mạnh: “Trong tất cả các chương trình, kế hoạch phát triển KT – XH, xã đều giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên phụ trách thôn, gia đình và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện ở địa bàn phụ trách. Muốn có kết quả tốt, cán bộ phải gần dân, lắng nghe dân, vì nhân dân phục vụ”.

          Giai đoạn 2015 – 2020, huyện Vị Xuyên thực hiện hiệu quả các đề án, kế hoạch về đổi mới cán bộ và công tác cán bộ. Đội ngũ cán bộ của huyện có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tu dưỡng, rèn luyện trình độ, năng lực. Công tác cán bộ của huyện bám sát các quan điểm, nguyên tắc của Đảng, ngày càng đi vào nền nếp. Quy hoạch cán bộ theo phương châm “động” và “mở”, liên hoàn, mở rộng phát hiện nguồn quy hoạch, bảo đảm về tiêu chuẩn và cơ cấu. Quy trình công tác cán bộ thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch, khoa học và dân chủ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới được gắn với chức danh, quy hoạch và sử dụng cán bộ. Chủ trương luân chuyển kết hợp bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương đạt kết quả tốt; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, kỷ luật Đảng, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Huyện thực hiện nhất thể hóa một số chức danh; bố trí 20 Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND; 3 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND; hoàn thành việc kiện toàn, bố trí những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn; điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 245 trường hợp, trong đó luân chuyển từ huyện về xã 28 người, từ xã về huyện 19 người, từ xã sang xã 166 người, từ phòng ban này sang phòng ban khác 32 người. Mở 26 lớp sơ cấp, trung cấp lý luận chính trị cho 1.510 học viên; cử 23 cán bộ, công chức lãnh đạo học cao cấp lý luận chính trị; 58 cán bộ học đại học; 21 thạc sỹ, qua đó góp phần đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và năng lực thực tiễn cho cán bộ.  Bên cạnh đó, năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, một số cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh, kinh nghiệm, ngại rèn luyện; một số cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu gương mẫu, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ; việc đánh giá cán bộ chưa phản ánh đúng thực chất và chưa gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể, không ít trường hợp còn cảm tính, nể nang hoặc định kiến; quy hoạch chưa đồng bộ, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn.

             Xác định công tác cán bộ và đổi mới công tác cán bộ là khâu “then chốt” trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; BCH Đảng bộ huyện Vị Xuyên khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa ban hành Nghị quyết về đổi mới công tác cán bộ giai đoạn 2021 – 2025, trong đó tập trung một số giải pháp trọng tâm: Đối mới phương thức lãnh đạo và hoàn thiện công tác đánh giá cán bộ; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm phương châm “động” và “mở”; đẩy mạnh luân chuyển cán bộ kết hợp giữa luân chuyển và đào tạo; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đổi mới việc bố trí, sử dụng cán bộ; thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình gắn thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chú trọng xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp cán bộ vi phạm; bảo đảm quyền giám sát của nhân dân đối với cán bộ, công chức và bộ máy nhà nước. 

Phó Chủ tịch UBND xã Phú Linh (Vị Xuyên) Vũ Hồng Văn (trái) kiểm tra mô hình nuôi Ôc nhồi của gia đình anh Lý Thành Luân.

           Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh: “Đổi mới công tác cán bộ phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững. Hiện nay, huyện tập trung triển khai các giải pháp mang tính đột phá về đổi mới và nâng cao chất lượng cán bộ; chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với việc tạo môi trường, điều kiện để phát huy tính sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; nhất quán chỉ đạo trong phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm minh sai phạm. Đổi mới công tác cán bộ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, kiện toàn tố chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Báo Hà Giang

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập