Asset Publisher
 • Vị Xuyên trồng mới được 700 ha rừng các loại
  Vị Xuyên trồng mới được 700 ha rừng các loại
 • Vị Xuyên đẩy mạnh sản xuất vụ Mùa năm 2020
  Vị Xuyên đẩy mạnh sản xuất vụ Mùa năm 2020
 • Vị Xuyên đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp
  Vị Xuyên đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp
 • Hội Nông dân huyện tổng kết phong trào thi đua yêu nước, sơ kết công tác Hội và phong trào Nông dân 6 tháng đầu năm 2020
  Hội Nông dân huyện tổng kết phong trào thi đua yêu nước, sơ kết công tác Hội và phong trào Nông dân 6 tháng đầu năm 2020
 • Vị Xuyên tổ chức Lễ ra quân phát động cải tạo vườn tạp tại xã Phong Quang
  Vị Xuyên tổ chức Lễ ra quân phát động cải tạo vườn tạp tại xã Phong Quang
 • Vị Xuyên xuất hiện Dịch tả lợn châu Phi tại thị trấn Việt Lâm và xã Trung Thành
  Vị Xuyên xuất hiện Dịch tả lợn châu Phi tại thị trấn Việt Lâm và xã Trung Thành
 • Vị Xuyên: Thiệt hại khoảng 200 triệu đồng do thiên tai
  Vị Xuyên: Thiệt hại khoảng 200 triệu đồng do thiên tai
 • Vị Xuyên phát triển trồng cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao
  Vị Xuyên phát triển trồng cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao
 • Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 6 tháng đầu năm 2020
  Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 6 tháng đầu năm 2020
 • Hợp tác xã 19 – 5 góp phần nâng cao giá trị cây chè Thượng Sơn.
  Hợp tác xã 19 – 5 góp phần nâng cao giá trị cây chè Thượng Sơn.
 • Khai mạc Phiên chợ đưa hàng Việt về huyện biên giới
  Khai mạc Phiên chợ đưa hàng Việt về huyện biên giới
 • Vị Xuyên có 6.000 m2 Dưa trong nhà lưới
  Vị Xuyên có 6.000 m2 Dưa trong nhà lưới
 • Vị Xuyên đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Mùa 2020
  Vị Xuyên đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Mùa 2020
 • Xã Trung thành thành lập Tổ hợp tác trồng Nhãn
  Xã Trung thành thành lập Tổ hợp tác trồng Nhãn
 • Hội thảo Đề án “Phát triển Nông lâm nghiệp, thủy sản huyện Vị Xuyên, giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030
  Hội thảo Đề án “Phát triển Nông lâm nghiệp, thủy sản huyện Vị Xuyên, giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030"
 • Xã Linh Hồ đi đầu trong cải tạo vườn tạp
  Xã Linh Hồ đi đầu trong cải tạo vườn tạp
 • Vị Xuyên tập trung kiểm soát, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan vào địa bàn
  Vị Xuyên tập trung kiểm soát, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan vào địa bàn
 • Nông dân thu nhập khá từ trồng bí xanh, mướp hương
  Nông dân thu nhập khá từ trồng bí xanh, mướp hương
 • Hợp tác xã trà Khanh Tâm góp phần quảng bá chè Shan tuyết Vị Xuyên
  Hợp tác xã trà Khanh Tâm góp phần quảng bá chè Shan tuyết Vị Xuyên
 • Vị Xuyên tập chung sản xuất vụ mùa năm 2020
  Vị Xuyên tập chung sản xuất vụ mùa năm 2020

Liên kết website

Thống kê truy cập