Xây dựng nông thôn mới
 • Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Phong Quang.
  Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Phong Quang.
 • Xã Phong Quang tập trung thực hiện tiêu chí môi trường
  Xã Phong Quang tập trung thực hiện tiêu chí môi trường
 • Phúc tra lại 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới tại huyện Vị Xuyên
  Phúc tra lại 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới tại huyện Vị Xuyên
 • Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Vị Xuyên làm việc với xã Phong Quang
  Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Vị Xuyên làm việc với xã Phong Quang
 • Lễ Phát động tháng Thanh niên gắn với xây dựng Nông thôn mới năm 2020
  Lễ Phát động tháng Thanh niên gắn với xây dựng Nông thôn mới năm 2020
 • Xã Linh Hồ phát động trồng cây Xuân Canh Tý năm 2020
  Xã Linh Hồ phát động trồng cây Xuân Canh Tý năm 2020
 • Vị Xuyên: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới.
  Vị Xuyên: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới.
 • Xã Thanh Thủy phát động ra quân xây dựng NTM
  Xã Thanh Thủy phát động ra quân xây dựng NTM
 • Hội nghị họp Bàn giải pháp hoàn thành Chương trình xây dựng NTM Cho hai xã Linh Hồ và Kim Thạch
  Hội nghị họp Bàn giải pháp hoàn thành Chương trình xây dựng NTM Cho hai xã Linh Hồ và Kim Thạch
 • Xã Linh hồ phát động ra quân xây dựng Nông thôn mới
  Xã Linh hồ phát động ra quân xây dựng Nông thôn mới
 • Xã Kim Thạch phấn đấu hoàn thành tiêu chí Môi trường
  Xã Kim Thạch phấn đấu hoàn thành tiêu chí Môi trường
 • Lễ ra quân phát động hoàn thành các tiêu chí NTM xã Linh Hồ đạt chuẩn NTM 2018.
  Lễ ra quân phát động hoàn thành các tiêu chí NTM xã Linh Hồ đạt chuẩn NTM 2018.
 • Đồng chí Vi Hữu Cầu - Bí thư huyện ủy kiểm tra xây dựng nông thôn mới xã Linh Hồ
  Đồng chí Vi Hữu Cầu - Bí thư huyện ủy kiểm tra xây dựng nông thôn mới xã Linh Hồ
 • Xã Thanh Thủy nỗ lực xây dựng Nông thôn mới
  Xã Thanh Thủy nỗ lực xây dựng Nông thôn mới
 • Đồng chí Nguyễn Minh Tiến – PCT Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên
  Đồng chí Nguyễn Minh Tiến – PCT Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên
 • Xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên làm đường bê tông.
  Xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên làm đường bê tông.
 • Bí thư huyện ủy Vi Hữu Cầu làm việc tại xã Phú Linh.
  Bí thư huyện ủy Vi Hữu Cầu làm việc tại xã Phú Linh.
 • Bí thư huyện ủy Vi Hữu Cầu kiểm tra tiến độ hoàn thành các tiêu chí NTM tại xã Phú Linh
  Bí thư huyện ủy Vi Hữu Cầu kiểm tra tiến độ hoàn thành các tiêu chí NTM tại xã Phú Linh
 • Xã Phú Linh phát động các phong trào thi đua
  Xã Phú Linh phát động các phong trào thi đua
 • Lễ công bố xã Đạo Đức đạt chuẩn Nông thôn mới.
  Lễ công bố xã Đạo Đức đạt chuẩn Nông thôn mới.
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 25 results.
Thống kê truy cập