Kinh tế
 • Đội Quản lý thị trường số 2 huyện Vị Xuyên xử phạt cơ sở kinh doanh không niêm yết giá
  Đội Quản lý thị trường số 2 huyện Vị Xuyên xử phạt cơ sở kinh doanh không niêm yết giá
 • Vị Xuyên chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn trên các trà lúa Xuân 2020
  Vị Xuyên chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn trên các trà lúa Xuân 2020
 • Vị Xuyên phấn đấu đưa ngành chăn nuôi đạt 37% tỷ trọng ngành nông nghiệp
  Vị Xuyên phấn đấu đưa ngành chăn nuôi đạt 37% tỷ trọng ngành nông nghiệp
 • Ngành Ngân hàng tại huyện Vị Xuyên tăng cường phòng chống dịch Covid -19
  Ngành Ngân hàng tại huyện Vị Xuyên tăng cường phòng chống dịch Covid -19
 • Vị Xuyên tăng cường kiểm tra quản lý thị trường bình ổn giá trên địa bàn
  Vị Xuyên tăng cường kiểm tra quản lý thị trường bình ổn giá trên địa bàn
 • Vị Xuyên phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng 2020
  Vị Xuyên phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng 2020
 • Vị Xuyên đẩy mạnh thực hiện Chương trình OCOP
  Vị Xuyên đẩy mạnh thực hiện Chương trình OCOP
 • Người dân đổ xô mua xăng tích trữ vì giá giảm mạnh
  Người dân đổ xô mua xăng tích trữ vì giá giảm mạnh
 • Phong Quang tập chung chăm sóc Dưa hấu
  Phong Quang tập chung chăm sóc Dưa hấu
 • Vị Xuyên phấn đấu năm 2020 có 44 sản phẩm OCOP đạt cấp huyện
  Vị Xuyên phấn đấu năm 2020 có 44 sản phẩm OCOP đạt cấp huyện
 • Thu nhập khá từ nghề nuôi ong lấy mật
  Thu nhập khá từ nghề nuôi ong lấy mật
 • Thị trấn Vị Xuyên đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân
  Thị trấn Vị Xuyên đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân
 • Vị Xuyên có 1.008 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
  Vị Xuyên có 1.008 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
 • Thôn Bản Khoéc xã Thượng Sơn vươn lên phát triển kinh tế
  Thôn Bản Khoéc xã Thượng Sơn vươn lên phát triển kinh tế
 • Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc tại huyện Vị Xuyên
  Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc tại huyện Vị Xuyên
 • Mô hình chăn nuôi tổng hợp cho thu nhập 300 triệu đồng mỗi năm
  Mô hình chăn nuôi tổng hợp cho thu nhập 300 triệu đồng mỗi năm
 • Vị Xuyên chăm sóc cây lúa xuân
  Vị Xuyên chăm sóc cây lúa xuân
 • Nông dân Vị Xuyên đẩy mạnh trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng
  Nông dân Vị Xuyên đẩy mạnh trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng
 • Hộ gia đình đầu tư máy ấp trứng từ nguồn vốn của Nghị quyết 29 - HĐND tỉnh
  Hộ gia đình đầu tư máy ấp trứng từ nguồn vốn của Nghị quyết 29 - HĐND tỉnh
 • Ông Nguyễn Xuân Thiều làm giàu từ nghề nuôi cá
  Ông Nguyễn Xuân Thiều làm giàu từ nghề nuôi cá
Thống kê truy cập