Kinh tế
 • Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn làm việc tại Vị Xuyên.
  Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn làm việc tại Vị Xuyên.
 • Vị Xuyên chăm sóc lúa mùa năm 2017
  Vị Xuyên chăm sóc lúa mùa năm 2017
 • Xã Thanh Thủy sữa chữa cầu treo thôn Nặm Ngặt
  Xã Thanh Thủy sữa chữa cầu treo thôn Nặm Ngặt
 • Sơ kết thực hiện Văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền
  Sơ kết thực hiện Văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền
 • Vị Xuyên bước vào thu hoạch chè chính vụ.
  Vị Xuyên bước vào thu hoạch chè chính vụ.
 • Xã Minh Tân huyện vị xuyên sản xuất vụ mùa
  Xã Minh Tân huyện vị xuyên sản xuất vụ mùa
 • Huyện vị Xuyên khảo sát du lịch mạo hiểm bằng thuyền Kyak
  Huyện vị Xuyên khảo sát du lịch mạo hiểm bằng thuyền Kyak
 • Hiệu quả bước đầu mô hình trồng Dứa tại xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên
  Hiệu quả bước đầu mô hình trồng Dứa tại xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên
 • Thiệt hại do mưa lớn kéo dài
  Thiệt hại do mưa lớn kéo dài
 • Khắc phục sạt lở tại xã Tùng Bá huyện Vị Xuyên
  Khắc phục sạt lở tại xã Tùng Bá huyện Vị Xuyên
 • Hội nghị tổng kết nông nghiệp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phương hướng 6 tháng cuối năm.
  Hội nghị tổng kết nông nghiệp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phương hướng 6 tháng cuối năm.
 • Huyện Vị Xuyên chủ động công tác phòng chống lụt bão
  Huyện Vị Xuyên chủ động công tác phòng chống lụt bão
 • Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm
  Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Vị Xuyên bước vào sản xuất vụ Mùa 2017.
  Vị Xuyên bước vào sản xuất vụ Mùa 2017.
 • Sở giao thông vận tải làm việc tại xã Trung Thành.
  Sở giao thông vận tải làm việc tại xã Trung Thành.
 • Xã hội hóa trong sửa chữa kênh mương nội đồng ở xã Việt Lâm
  Xã hội hóa trong sửa chữa kênh mương nội đồng ở xã Việt Lâm
 • Đến với vùng chè, thảo quả Thượng Sơn
  Đến với vùng chè, thảo quả Thượng Sơn
 • Sạt lở đường tại Km7 + 300 đường QL2 đi xã Cao Bồ huyện Vị Xuyên
  Sạt lở đường tại Km7 + 300 đường QL2 đi xã Cao Bồ huyện Vị Xuyên
 • Trạm khuyến nông huyện Vị Xuyên tổng kết điểm kiểm chứng mô hình ngô lai
  Trạm khuyến nông huyện Vị Xuyên tổng kết điểm kiểm chứng mô hình ngô lai
 • HTX kiểu mới - Khâu đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp
  HTX kiểu mới - Khâu đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Thống kê truy cập