V/v đôn đốc thực hiện, đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường điện tử

Ký hiệu văn bản 1993/UBND-VP
Ngày ban hành 12/10/2021
Người ký
Trích yếu V/v đôn đốc thực hiện, đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường điện tử
Cơ quan ban hành UBND huyện Vị Xuyên
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực An toàn thực phẩm
Tệp đính kèm