Công văn V/v hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh Hà Giang về vận động, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ký hiệu văn bản 38/CV-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 12/10/2021
Người ký
Trích yếu Công văn V/v hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh Hà Giang về vận động, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
Cơ quan ban hành Khác
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực An toàn thực phẩm
Tệp đính kèm