V/v triển khai thực hiện đón công dân từ các tỉnh phía Nam về Hà Giang

Ký hiệu văn bản 4089/UBND-VHXH
Ngày ban hành 14/10/2021
Người ký
Trích yếu V/v triển khai thực hiện đón công dân từ các tỉnh phía Nam về Hà Giang
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hà Giang
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực An toàn thực phẩm
Tệp đính kèm