V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ký hiệu văn bản 2024/UND-TTYT
Ngày ban hành 14/10/2021
Người ký
Trích yếu V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Cơ quan ban hành UBND huyện Vị Xuyên
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực An toàn thực phẩm
Tệp đính kèm