Thông báo mới

QĐ: Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 020180, AH 596810, AH 596811, BC 078945, BC 078927 do UBND huyện Vị Xuyên cấp cho ông Nguyễn Văn Tình vợ là bà Hoàng Thị Huyền, tại tổ 9, thị trấn Nông trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

06/05/2024 09:56 372 lượt xem

QĐ: Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 020180, AH 596810, AH 596811, BC 078945, BC 078927 do UBND huyện Vị Xuyên cấp cho ông Nguyễn Văn Tình vợ là bà Hoàng Thị Huyền, tại tổ 9, thị trấn Nông trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang /documents/44757/0/signed-signed-signed-3.+qd+thu+hoi+giay+chung+nhan+nguyen+thi+hang.pdf/3dace4b5-e7da-f9fc-34ce-d233d1bb83ed?t=1714964209629


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập