Cải cách hành chính
 • Bộ TTHC Công an
  Bộ TTHC Công an
 • Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long kiểm tra cải cách hành chính tại Vị Xuyên
  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long kiểm tra cải cách hành chính tại Vị Xuyên
 • Bộ thủ tục hành chính nghành Tài chính
  Bộ thủ tục hành chính nghành Tài chính
 • Trung tâm hành chính công huyện Vị Xuyên xử lý nhanh gọn, thuận tiện trong giải quyết thủ tục hành chính
  Trung tâm hành chính công huyện Vị Xuyên xử lý nhanh gọn, thuận tiện trong giải quyết thủ tục hành chính
 • Thủ tục hành chính ngành văn hóa
  Thủ tục hành chính ngành văn hóa
 • Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết tóan thu chi ngân sách địa phương năm 2019
  Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết tóan thu chi ngân sách địa phương năm 2019
 • Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2020
  Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2020
 • Hội nghị sơ kết công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020
  Hội nghị sơ kết công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020
 • BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC CẤP HUYỆN NĂM 2020
  BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC CẤP HUYỆN NĂM 2020
 • Bộ phận một cửa của huyện Vị Xuyên hoạt động trở lại
  Bộ phận một cửa của huyện Vị Xuyên hoạt động trở lại
 • Bộ TTHC lĩnh vực Văn hóa Thông tin huyện Vị Xuyên 2019
  Bộ TTHC lĩnh vực Văn hóa Thông tin huyện Vị Xuyên 2019
 • BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN - LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN - LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 • Bộ thủ tục hành chính về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ( Ngành Thanh Tra)
  Bộ thủ tục hành chính về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ( Ngành Thanh Tra)
 • Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế
  Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế
 • Bộ TTHC của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
  Bộ TTHC của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
 • Thủ tục hành chính ngành Tài nguyên Môi trường
  Thủ tục hành chính ngành Tài nguyên Môi trường
 • Thủ tục hành chính Phòng Dân tộc - Lĩnh vực Tôn giáo
  Thủ tục hành chính Phòng Dân tộc - Lĩnh vực Tôn giáo
 • Thủ tục hành chính Phòng Nội vụ
  Thủ tục hành chính Phòng Nội vụ
 • Bộ thủ tục Tư pháp
  Bộ thủ tục Tư pháp
 • Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp
  Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 60 results.