Cơ cấu tổ chức
 • Phòng Kinh tế - Hạ tầng
  Phòng Kinh tế - Hạ tầng
 • Phòng Thanh Tra huyện
  Phòng Thanh Tra huyện
 • Phòng Tài Nguyên và Môi Trường
  Phòng Tài Nguyên và Môi Trường
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện
  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện
 • Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vị Xuyên khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
  Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vị Xuyên khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
 • Văn phòng Huyện ủy
  Văn phòng Huyện ủy
 • Các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy Vị Xuyên khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
  Các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy Vị Xuyên khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
 • Xã Bạch Ngọc
  Xã Bạch Ngọc
 • Phòng Dân Tộc
  Phòng Dân Tộc
 • xã Minh Tân
  xã Minh Tân
 • xã Tùng Bá
  xã Tùng Bá
 • xã Phương Tiến
  xã Phương Tiến
 • xã Thuận Hòa
  xã Thuận Hòa
 • xã Thanh Thủy
  xã Thanh Thủy
 • Xã Phong Quang
  Xã Phong Quang
 • xã Cao Bồ
  xã Cao Bồ
 • xã Kim Linh
  xã Kim Linh
 • xã Kim Thạch
  xã Kim Thạch
 • xã Phú Linh
  xã Phú Linh
 • xã Đạo Đức
  xã Đạo Đức
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 47 results.