An toàn thực phẩm
 • Cá Bỗng Vị Xuyên được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý
  Cá Bỗng Vị Xuyên được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý
 • Huyện Vị Xuyên phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021
  Huyện Vị Xuyên phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021
 • Đoàn kiểm tra liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh kiểm tra tại huyện Vị Xuyên
  Đoàn kiểm tra liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh kiểm tra tại huyện Vị Xuyên
 • Kiểm tra, giám sát, xử lý sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm
  Kiểm tra, giám sát, xử lý sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm
 • Vị Xuyên: Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Canh tý 2020
  Vị Xuyên: Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Canh tý 2020
 • Vị Xuyên kiểm tra An toàn thực phẩm trước dịp Tết Nguyên đán
  Vị Xuyên kiểm tra An toàn thực phẩm trước dịp Tết Nguyên đán
 • Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp cuối năm
  Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp cuối năm
 • Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh kiểm tra tại huyện Vị Xuyên
  Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh kiểm tra tại huyện Vị Xuyên
 • Vị Xuyên: Triển khai các văn bản an toàn vệ sinh thực phẩm
  Vị Xuyên: Triển khai các văn bản an toàn vệ sinh thực phẩm
 • Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Tỉnh kiểm tra bếp ăn tập thể các trường học
  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Tỉnh kiểm tra bếp ăn tập thể các trường học
 • Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trước dịp Tết Trung thu
  Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trước dịp Tết Trung thu
 • Hội LHPN huyện Vị Xuyên giám sát Luật An toàn thực phẩm
  Hội LHPN huyện Vị Xuyên giám sát Luật An toàn thực phẩm
 • Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ kỳ thi THPT
  Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ kỳ thi THPT