Kinh tế
 • Hiệu quả từ trồng rau trên giàn lưới
  Hiệu quả từ trồng rau trên giàn lưới
 • Chăn nuôi hàng hóa ở Vị Xuyên
  Chăn nuôi hàng hóa ở Vị Xuyên
 • Đẩy mạnh các chương trình ưu đãi tín dụng
  Đẩy mạnh các chương trình ưu đãi tín dụng
 • Nền kinh tế xã hội huyện Vị Xuyên sau một năm nhìn lại
  Nền kinh tế xã hội huyện Vị Xuyên sau một năm nhìn lại
 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ huyện Vị Xuyên năm 2023 đạt 2.157 tỷ đồng
  Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ huyện Vị Xuyên năm 2023 đạt 2.157 tỷ đồng
 • Năm 2023 Huyện Vị Xuyên thu thuế và phí đạt trên 206,7 tỷ đồng
  Năm 2023 Huyện Vị Xuyên thu thuế và phí đạt trên 206,7 tỷ đồng
 • Xã Tùng Bá phát triển mô hình Gà đen H’Mông
  Xã Tùng Bá phát triển mô hình Gà đen H’Mông
 • Thu nhập cao từ trồng cây lá Giang
  Thu nhập cao từ trồng cây lá Giang
 • Xã Linh Hồ có nhiều hộ phát triển nuôi Hươu sao
  Xã Linh Hồ có nhiều hộ phát triển nuôi Hươu sao
 • Vị Xuyên đẩy mạnh phát triển chăn nuôi bền vững
  Vị Xuyên đẩy mạnh phát triển chăn nuôi bền vững
 • Các hội chăn nuôi chủ động phòng chống dịch bệnh
  Các hội chăn nuôi chủ động phòng chống dịch bệnh
 • Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên làm việc với các doanh nghiệp thủy điện trên địa bàn.
  Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên làm việc với các doanh nghiệp thủy điện trên địa bàn.
 • Vị Xuyên có 4 xã, thị trấn xuất hiện dịch tả lợn châu Phi
  Vị Xuyên có 4 xã, thị trấn xuất hiện dịch tả lợn châu Phi
 • Hỗ trợ trồng 150.000 cây Quế tại xã Bạch Ngọc.
  Hỗ trợ trồng 150.000 cây Quế tại xã Bạch Ngọc.
 • Vị Xuyên tăng cường biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi
  Vị Xuyên tăng cường biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi
 • Hội nghị tổng kết mô hình gà đen H’mông tại xã Tùng Bá
  Hội nghị tổng kết mô hình gà đen H’mông tại xã Tùng Bá
 • Vị Xuyên phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị
  Vị Xuyên phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị
 • Vị Xuyên phát triển và giữ vững đàn lợn
  Vị Xuyên phát triển và giữ vững đàn lợn
 • Xã Linh Hồ phát triển mô hình nuôi hươu, nai
  Xã Linh Hồ phát triển mô hình nuôi hươu, nai
 • Chè cổ thụ cây chủ lực của người Dao ở Cao Bồ
  Chè cổ thụ cây chủ lực của người Dao ở Cao Bồ
Thống kê truy cập