Đưa nghị quyết vào cuộc sống
 • Chi bộ Thôn Bản Hình thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2022.
  Chi bộ Thôn Bản Hình thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2022.
 • Đoàn công tác UBND tỉnh Hà Giang kiểm tra kết quả thực hiện chương trình xây dựng nhà ở 1953
  Đoàn công tác UBND tỉnh Hà Giang kiểm tra kết quả thực hiện chương trình xây dựng nhà ở 1953
 • Huyện Vị Xuyên đẩy nhanh tiến độ Chương trình 1953, giai đoạn 2
  Huyện Vị Xuyên đẩy nhanh tiến độ Chương trình 1953, giai đoạn 2
 • Xã Kim Linh phấn đấu hoàn thành 11 nhà 1953
  Xã Kim Linh phấn đấu hoàn thành 11 nhà 1953
 • Đồng chí Lý Xuân Lù kiểm tra xây dựng nhà ở theo Quyết định 1953
  Đồng chí Lý Xuân Lù kiểm tra xây dựng nhà ở theo Quyết định 1953
 • Đồng chí Đặng Thị Phượng kiểm tra công tác làm nhà ở cho hộ nghèo
  Đồng chí Đặng Thị Phượng kiểm tra công tác làm nhà ở cho hộ nghèo
 • Đồng chí Đặng Thị Phượng Phó Chủ tịch UBND huyện khảo sát hộ khó khăn về nhà ở
  Đồng chí Đặng Thị Phượng Phó Chủ tịch UBND huyện khảo sát hộ khó khăn về nhà ở
 • 6 tháng đầu năm 2019 Huyện Vị Xuyên giải quyết việc làm mới cho 2.590 lao động
  6 tháng đầu năm 2019 Huyện Vị Xuyên giải quyết việc làm mới cho 2.590 lao động
 • Vị Xuyên đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
  Vị Xuyên đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thống kê truy cập