Gương Người tốt - Việc tốt
 • Hội LHPN thị trấn Việt Lâm học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể
  Hội LHPN thị trấn Việt Lâm học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể
 • Tấm gương phụ nữ người Mông làm kinh tế giỏi
  Tấm gương phụ nữ người Mông làm kinh tế giỏi
 • Bí thư Chi bộ gương mẫu, trách nhiệm.
  Bí thư Chi bộ gương mẫu, trách nhiệm.
 • Bàn Thị Hom, Phó Bí thư Đoàn tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.
  Bàn Thị Hom, Phó Bí thư Đoàn tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.
 • Đảng viên Lưu Duy Đông thành công từ nuôi chim cảnh
  Đảng viên Lưu Duy Đông thành công từ nuôi chim cảnh
 • Người Bí thư Chi bộ vận động nhân dân không theo đạo trái phép
  Người Bí thư Chi bộ vận động nhân dân không theo đạo trái phép
 • Thanh niên thành công từ vườn ươm giống cây Giang.
  Thanh niên thành công từ vườn ươm giống cây Giang.
 • Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đạo Đức gương mẫu, năng động.
  Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đạo Đức gương mẫu, năng động.
 • Gương sáng nông dân làm kinh tế giỏi ở Phú Linh
  Gương sáng nông dân làm kinh tế giỏi ở Phú Linh
 • Thanh niên đi đầu trong phát triển kinh tế
  Thanh niên đi đầu trong phát triển kinh tế
 • Thanh niên Cáo Diu Giang làm giàu từ chè Shan tuyết
  Thanh niên Cáo Diu Giang làm giàu từ chè Shan tuyết
 • Hoàng Đức Thành – Người khuyết tật vượt qua số phận.
  Hoàng Đức Thành – Người khuyết tật vượt qua số phận.
 • Thành công từ mô hình trồng nho Hạ đen
  Thành công từ mô hình trồng nho Hạ đen
 • Phụ nữ Vị Xuyên tích cực tham gia phát triển kinh tế
  Phụ nữ Vị Xuyên tích cực tham gia phát triển kinh tế
 • Gương phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế hộ gia đình
  Gương phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế hộ gia đình
 • Người mang ánh sáng văn minh về Suối Đồng
  Người mang ánh sáng văn minh về Suối Đồng
 • Bí thư chi bộ Người có uy tín của Bản Dao
  Bí thư chi bộ Người có uy tín của Bản Dao
 • Đảng viên Trần Thị Hoài không ngừng học hỏi trong công việc.
  Đảng viên Trần Thị Hoài không ngừng học hỏi trong công việc.
 • Gương đảng viên điển hình, sáng tạo trong công việc.
  Gương đảng viên điển hình, sáng tạo trong công việc.
 • Khát vọng khởi nghiệp từ mô hình trồng Nho Hạ đen
  Khát vọng khởi nghiệp từ mô hình trồng Nho Hạ đen
Thống kê truy cập