Nông nghiệp
 • Tập huấn kỹ thuật theo Đề án trồng Quế tại xã Thanh Thuỷ
  Tập huấn kỹ thuật theo Đề án trồng Quế tại xã Thanh Thuỷ
 • Vị Xuyên thu hoạch lúa mùa sớm năm 2021
  Vị Xuyên thu hoạch lúa mùa sớm năm 2021
 • Khai giảng lớp hướng nghiệp trồng rau an toàn tại Thuận Hoà
  Khai giảng lớp hướng nghiệp trồng rau an toàn tại Thuận Hoà
 • Lá Giang cây trồng mới của người dân xã Việt Lâm
  Lá Giang cây trồng mới của người dân xã Việt Lâm
 • Nông dân cho thu nhập cao từ nuôi Nhím tại xã Trung Thành
  Nông dân cho thu nhập cao từ nuôi Nhím tại xã Trung Thành
 • Vị Xuyên đẩy mạnh ngăn ngừa bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò
  Vị Xuyên đẩy mạnh ngăn ngừa bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò
 • Vị Xuyên bảo vệ
  Vị Xuyên bảo vệ "đầu cơ nghiệp"
 • Trung Thành được mùa Nhãn
  Trung Thành được mùa Nhãn
 • Vị Xuyên tiêm phòng Vắc xin bệnh viêm da nổi cục cho trâu bò
  Vị Xuyên tiêm phòng Vắc xin bệnh viêm da nổi cục cho trâu bò
 • Xã Tùng Bá chăm sóc lúa vụ mùa 2021
  Xã Tùng Bá chăm sóc lúa vụ mùa 2021
 • Vị Xuyên phát triển chăn nuôi trâu bò hàng hóa theo chuỗi liên kết giai đoạn 2021 – 2025.
  Vị Xuyên phát triển chăn nuôi trâu bò hàng hóa theo chuỗi liên kết giai đoạn 2021 – 2025.
 • Nông dân cải tạo vườn đồi trồng Thanh Long ruột đỏ
  Nông dân cải tạo vườn đồi trồng Thanh Long ruột đỏ
 • Xã Ngọc Linh thu hoạch chè vụ hè thu năm 2021
  Xã Ngọc Linh thu hoạch chè vụ hè thu năm 2021
 • Bà con nông dân bước vào chăm sóc lúa vụ mùa 2021
  Bà con nông dân bước vào chăm sóc lúa vụ mùa 2021
 • Xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa
  Xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa
 • Huyện Vị Xuyên tập trung sản xuất vụ Mùa năm 2021
  Huyện Vị Xuyên tập trung sản xuất vụ Mùa năm 2021
 • Vị Xuyên phát triển trồng cỏ chăn nuôi gia súc
  Vị Xuyên phát triển trồng cỏ chăn nuôi gia súc
 • Xã Đạo Đức tích cực cấy lúa vụ Mùa 2021
  Xã Đạo Đức tích cực cấy lúa vụ Mùa 2021
 • Nông dân Vị Xuyên tập chung nạo vét kênh mương chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa 2021
  Nông dân Vị Xuyên tập chung nạo vét kênh mương chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa 2021
 • Ứng dụng công nghệ mạ khay, máy cấy vào sản xuất vụ mùa
  Ứng dụng công nghệ mạ khay, máy cấy vào sản xuất vụ mùa
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 30 results.