Phòng Công thương

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

27/08/2014 07:00 361 lượt xem

Danh sách lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng

 

Trưởng phòng
Đồng chí: Lê Hà Thái
SĐT: 0919629816
 lhthai.vx@hagiang.gov.vn

 

    Phó phòng  

        Đồng chí:  Bùi Thị Nga

     SĐT: 0975.488.099    

          Phó phòng

Đồng chí: Lê Đức Dương

SĐT: 0981.200.222

 

 

 


Tin khác