xã Kim Linh

xã Kim Linh

28/08/2014 07:00 1258 lượt xem

Mô hình nuôi bò nhốt tại xã Kim Linh

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Kim Thạch, xã Yên Định (Bắc Mê).
  • Đông giáp xã Minh Ngọc (Bắc Mê).
  • Nam giáp xã Linh Hồ.
  • Tây giáp xã Linh Hồ, xã Phú Linh.

   Xã có diện tích 37,305km2, dân số là 2691, mật độ dân số là 72 người/km2. Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc xã Kim Linh luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, đời sống nhân dân từng bước đi vào ổn định, kết cấu hạ tầng ngày càng được đầu tư, đổi mới đáp ứng nhu cầu vật chất, đời sống của người dân trong tình hình hiện nay. là một xã có diện tích đất đai rộng, dân cư sống ổn định. Có nguồn tài nguyên rừng, nguồn nước, đất đai phì nhiêu là điều kiện để phát triển sản xuất kinh tế nông nghiệp, công nghiệp.

Lãnh đạo xã

Đồng chí: 

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

Số điện thoại: 

 

 

Đồng chí: 

Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

Số điện thoại:


Tin khác