Xã Thượng Sơn

Xã Thượng Sơn

28/08/2014 07:00 382 lượt xem

Danh sách lãnh đạo xã Thượng Sơn

Bí thư Đảng ủy
Nguyễn Trung Kiên
Sđt: 1253654638
ntkien.xthuongson@hagiang.gov.vn

Chủ tịch UBND
Lý Văn Sinh
Sđt: 01252780727
lvsinh.xthuongson@hagiang.gov.vn 

Tin khác