Thông báo mới

TB Về việc mời tham gia: Tư vấn lập đề cương và dự toán lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

06/05/2024 15:41 436 lượt xem

TB Về việc mời tham gia: Tư vấn lập đề cương và dự toán lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang /documents/44757/0/signed-signed-signed-1.+thong+bao+moi+lap+de+cuong+va+du+toan+lap+khsdd+2025.pdf/012c2c74-81eb-bfce-dee6-b704956737d4?t=1714984881396


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập