Thanh tra huyện

Phòng Thanh Tra huyện

02/05/2018 07:00 1232 lượt xem

Trưởng phòng

Đồng chí: lê Văn Quế

SĐT: 0868.712569

gmail: lvque@hagiang.gov.vn

 

Phó Phòng

Đồng chí: Phan Lê Quyên

Sđt: 0946.657.094

 

Phó Phòng

Đồng chí: Đàm Ngọc Hiển

Sđt: 0912.932.468


Tin khác