Thông báo mới

TB: Mẫu dấu, chức danh và chữ ký của Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Vị Xuyên

10/08/2021 09:25 324 lượt xem

TB: Mẫu dấu, chức danh và chữ ký của Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Vị Xuyên /documents/44757/0/signed-thong+bao+so+104.pdf/8f220a2e-f389-1636-a2b2-c16fff45bc72?t=1628562322086


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập