xã Phú Linh

xã Phú Linh

28/08/2014 07:00 159 lượt xem

Danh sách lãnh đạo xã Phú Linh

Bí thư đảng ủy
Nguyễn Quốc Cường
0943451886
nqcuong.xphulinh@hagiang.gov.vn

Chủ tịch UBND xã
Nông Trọng Quang
0944442975
ntquang.xphulinh@hagiang.gov.vn

 


Tin khác