Thông báo mới

QĐ: Về việc ban hành đơn giá cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thị trấn Vị Xuyên, xã Đạo Đức

10/06/2024 10:08 81 lượt xem

QĐ: Về việc ban hành đơn giá cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thị trấn Vị Xuyên, xã Đạo Đức /documents/44757/0/signed-signed-signed-2+qd+ban+hanh+don+gia.pdf/c7e87ecc-5dcc-0517-c0bb-06265f0d900b?t=1717988916343

/documents/44757/0/signed-bieu+kem+quyet+dinh.pdf/52d61d98-7459-bac3-7882-1b56566e8fa1?t=1717988928079


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập