Chính trị

Đoàn công tác UBND huyện làm việc tại thị trấn Việt Lâm và xã Thượng Sơn.

16/09/2021 14:05 67 lượt xem

    Ngày 16/9. Đoàn công tác số 1 UBND huyện Vị Xuyên do đồng chí Hoàng Thanh Tịnh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 8 tháng đầu năm 2021 tại thị trấn Việt Lâm và xã Thượng Sơn.

Đoàn công tác UBND huyện làm việc tại thị trấn Việt Lâm và xã Thượng Sơn.
Chủ tịch UBND huyện Hoàng Thanh Tịnh kiểm tra hiện trạng đất tập thể tại thị trấn Việt Lâm

     Trong 8 tháng đầu năm 2021, thị trấn Việt Lâm và xã Thượng Sơn đã khắc phục khó khăn trước tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID – 19. Nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Diện tích cây trồng thế mạnh được duy trì, nhân rộng và phát huy hiệu quả như Chè và Thảo quả. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Tổng số hộ tham gia cải tạo vườn tạp là 29 hộ, các hộ được vay vốn sử dụng đúng mục đích, hiện cây trồng và vật nuôi đang sinh trưởng và phát triển tốt. Tại thị trấn Việt Lâm, nhiều mô hình kinh tế đã mang lại hiệu quả cao cho người dân. Nhiều tuyến đường bê tông và nhà Văn hóa thôn, được 2 địa phương trên làm tốt công tác xã hội hóa và nhận được sự đồng thuận của người dân. Công tác cải cách hành chính được quan tâm và được ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, duy trì và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID – 19. Công tác giáo dục được quan tâm, chất lượng ngày càng được nâng lên…

 

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Thanh Tịnh thăm HTX sản xuất, kinh doanh Chè Shan Tuyết xã Thượng Sơn

  Qua kiểm tra thực tế, các thành viên đoàn công tác đã nhận xét, đánh giá khách quan những ưu điểm, hạn chế mà thị trấn Việt Lâm và xã Thượng Sơn đã đạt được trong 8 tháng đầu năm 2021, đồng thời định hướng khắc phục hạn chế trong 4 tháng cuối năm.

Đồng chí Hoàng Thanh Tịnh, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc với xã Thượng Sơn

 Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên Hoàng Thanh Tịnh đề nghị thị trấn Việt Lâm và xã Thượng Sơn cần quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung phát triển kinh tế; xây dựng kế hoạch sản xuất và mở rộng diện tích cây trồng vụ đông; đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại, phấn đấu thu thuế đạt và vượt kế hoạch; nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo đời sống cho học sinh bán trú; phát triển chăn nuôi đàn đại gia súc và trú trọng công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; thực hiện bình xét hộ nghèo và hộ trung bình sản xuất nông nghiệp đảm bảo đúng quy định; xây dựng chương trình hành động trọng tâm 4 tháng cuối năm 2021; chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân năm 2022; tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID – 19 theo quy định của cấp trên. Đối với thị trấn Việt Lâm, cần quan tâm xây dựng kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đất và xây dựng chợ tiêu thụ nông sản. Xã Thượng Sơn cần tiếp tục quan tâm phòng chống thiên tai, bão lũ trong thời gian tới.

Ngọc Thơ

Tin khác