Quốc phòng - An ninh

Lễ phát động ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho quân nhân dự bị

09/07/2021 16:09 47 lượt xem

Sáng 9/7/2021, tại thị trấn Việt Lâm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vị Xuyên đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ Qũy phòng, chống Covid - 19 và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho quân nhân dự bị quý I- II/2021 tại cụm thị trấn Việt Lâm.

Tại buổi lễ phát động, BCH Quân sự huyện đã tổ chức cuộc sinh hoạt đối thoại với các quân nhân dự bị về những nội dung đó là: Thông tin về tình hình thế giới, trong nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội; kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác quốc phòng quân sự, lực lượng vũ trang địa phương trong 6 tháng đầu năm; nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên của quân nhân dự bị. Tiếp đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tiến hành chi trả phụ cấp trách nhiệm cho hơn 500 quân nhân dự bị đảm bảo đúng đối tượng và chế độ quy định. Đồng thời, phát động, kêu gọi quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong lực lượng quân nhân dự bị với tổng số tiền ủng hộ được hơn 7 triệu đồng.

 Quân nhân dự bị ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19


Tin khác