Xây dựng Đảng

Vị Xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

21/03/2024 10:57 71 lượt xem

             Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cơ sở Đảng. Trong những năm qua, chất lượng sinh hoạt của các Chi bộ trên địa bàn huyện Vị Xuyên đã dần được nâng lên. Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Vị Xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.
Một buổi sinh hoạt Chi bộ của Chi bộ 4, thị trấn Vị Xuyên.

              Huyện Vị Xuyên hiện có 50 Chi bộ trực thuộc Huyện ủy, 261 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Thực hiện Chỉ thị số 12 – CT/TU ngày 13/9/2021 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, cấp ủy các cấp đã quán triệt, phổ biến, hướng dẫn các công văn, chỉ đạo của cấp trên. Ban thường vụ Huyện ủy Vị Xuyên đã ban hành các Nghị quyết, Chương trình, Đề án, kế hoạch về công tác xây dựng Đảng và hệ thống Chính trị. Qua quá trình thực hiện, đã đạt được những kết quả tích cực. Các Chi bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo và hoạt động có hiệu quả, nghiêm túc thực hiện chế độ sinh hoạt, từng bước đổi mới nội dung, sinh hoạt định kỳ hàng tháng, đi sâu vào thảo luận nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị và của địa phương. Bên cạnh đó là những nội dung phong phú như: Thông tin tình hình trong nước, Quốc tế, địa phương; phổ biến chủ trương, chính sách mới của Đảng, nhà nước và chỉ đạo của cấp trên…

            Kết quả, trong năm 2023, chất lượng sinh hoạt Chi bộ đã tăng lên rõ rệt: 80,2 % Chi bộ đạt mức tốt; 19,8 % Chi bộ đạt mức khá. Việc tổ chức sinh hoạt Chi bộ đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc của tổ chức Đảng, phát huy tính dân chủ trong Đảng. Thực hiện tốt phê bình và tự phê bình, tăng cường đoàn kết thống nhất, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong Đảng. Qua đó, đã phát huy ưu điểm của tập thể, cá nhân, đồng thời phê bình, uốn nắn, chấn chỉnh những tồn tại của cán bộ, Đảng viên, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh./.

Ngọc Thơ

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập