Xây dựng Đảng

Đoàn công tác số 2 của BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Vị Xuyên

30/07/2021 08:31 76 lượt xem

Ngày 29/7, Đoàn công tác số 2 của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Vị Xuyên, để kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại cơ sở. Cùng đi có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Lợi, Tỉnh ủy viên, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Thường trực Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy phụ trách theo dõi huyện Vị Xuyên; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

Đoàn công tác số 2 của BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Vị Xuyên
Toàn cảnh buổi làm việc

Đảng bộ huyện Vị Xuyên có 78 chi, đảng bộ trực thuộc. Toàn Đảng bộ có 7.953 đảng viên. Ngay sau Đại hội XXIV Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện những nội dung cốt lõi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là các khâu đột phá, các chương trình trọng tâm của Nghị quyết XVII Đảng bộ tỉnh; đồng thời cụ thể hóa các Nghị quyết chuyên đề của BCH, BTV Tỉnh ủy. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn, với 99,8% cử tri đi bầu. Lãnh đạo quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đề ra… Từ đó tình hình an ninh chính trị, TTATXH luôn ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng; tổ chức bộ máy từ huyện đến cơ sở được củng cố kiện toàn.

Qua nghe BTV Huyện ủy Vị Xuyên báo cáo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, các thành viên Đoàn công tác đánh giá cao những kết quả và nội dung mà huyện Vị Xuyên đã triển khai, thực hiện. Đồng thời trao đổi, làm rõ những nội dung quan tâm về công tác tổ chức cán bộ; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác tuyên giáo; dân vận; nội chính, phòng, chống tham nhũng; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; chương trình cải tạo vườn tạp; hiệu quả hoạt động của mô hình HTX toàn thôn; công tác quản lý quy hoạch đất đai, đánh giá hiệu quả của diện tích cây Cao su … Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng ghi nhận và biểu dương kết quả khá toàn diện của BTV Huyện ủy Vị Xuyên trong lãnh, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế xã hội; triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết XVII Đảng bộ tỉnh, bước đầu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ sau bầu cử; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đánh giá cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được quan tâm; công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội đã gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cũng nêu một số hạn chế, tồn tại mà huyện Vị Xuyên khắc phục trong thời gian tới.

 

 Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị BTV Huyện ủy Vị Xuyên tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường xây dựng Đảng. Đảng bộ các xã, thị trấn kịp thời quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng, kịp thời cụ thể hóa những chủ trương, nghị quyết của Đảng, khắc phục tình trạng đảng viên lười học nghị quyết. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với 8 Lời căn dặn của Bác; tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI, XII và các quy định nêu gương, đặc biệt là người đứng đầu. Củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình; chú trọng công tác đánh giá đảng viên; coi trọng công tác phát triển đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu các cấp đủ năng lực, phẩm chất đạo đức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực hiện đầy đủ các nội dung trong công tác dân vận, đặc biệt là dân vận chính quyền. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội theo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Ngọc Thơ

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập