Pháp luật - Đời sống

Kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp không đeo khẩu trang.

09/05/2021 09:42 54 lượt xem

Ngày 08/5, Đội kiểm tra liên ngành 814 huyện Vị Xuyên đã đi kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp không đeo khẩu trang tại một số chợ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19, trong đó yêu cầu thực hiện nghiêm thông điệp 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đội kiểm tra liên ngành 814 huyện Vị Xuyên đã đi kiểm tra và nhắc nhở đối với những người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng theo quy định. Qua kiểm tra thực tế tại chợ Trung tâm huyện, chợ xã Đạo Đức và chợ xã Trung Thành cho thấy: Phần lớn người dân đã chấp hành việc đeo khẩu trang, bên cạnh đó vẫn còn một số trường hợp chưa thực hiện. Đội kiểm tra liên ngành 814 huyện Vị Xuyên đã tuyên truyền, nhắc nhở các trường hợp có khẩu trang nhưng không đeo và phát khẩu trang miễn phí cho các trường hợp không mang khẩu trang.

Đội kiểm tra liên ngành 814 huyện Vị Xuyên nhắc nhở và phát khẩu trang miễn phí cho người không đeo khẩu trang.

Trong khi tình hình dịch Covid – 19 đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp, việc chấp hành thực hiện thông điệp 5K là hết sức quan trọng và cần thiết. Trong thời gian tới, huyện Vị Xuyên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 để đảm bảo 100% người dân nâng cao ý thức và thực hiện việc đeo khẩu trang khi ra đường. Mọi trường hợp lơ là chủ quan, thiếu trách nhiệm, không thực hiện các quy định về công tác phòng chống dịch sẽ xử lý nghiêm theo quy định./.


Tin khác